Ukoliko želite prezentaciju Vaših objekata na našem portalu,

dovoljno je da nam pošaljete popunjeni upitnik, koji možete skinuti klikom na

Download

Obratite pažnju da nam uz popunjeni upitnik dostavite i slike, kao i sezone sa cijenama.

Kada primimo sve podatke, postavit ćemo Vaše objekte na naš portal

www.adria-booking.net