Uvijeti za rezervaciju

 

Ispunjavanje, na www.adria-booking.net zaključenih ugovora odvija se isključivo između gostiju i iznajmljivača.

 

Jedan smještaj za odmor je obavezno rezerviran, kada gost naruči sobu, kuću za odmor ili sl. i kada iznajmljivač odobri rezervaciju, ili kod "Last-Minut" rezervacije, prihvati gosta.  

Obvezujući ugovor za smještaj ili prenoćište je zapravo bezobličan, i važeći isto tako kod usmenog, kao i kod telefonskog dogovora.

osim ako su se stranke izričito sporazumjele za pismeni oblik ugovora.

Ukoliko je došlo do obvezujućeg ugovora, tada važi:

Rezervirano je rezervirano.

 

Nijedna od stranaka nemože jednostrano raskinuti sklopljeni ugovor, bez obzira na razloge za otkaz (osim ako je prisutna više sile).  

Loše vrijeme, bolesti, pa čak i jedna smrt u užoj obitelji ne opravdavaju otkaza ugovora. 

Stranke se međutim uvijek mogu dogovoriti o obostrano prihvatljivom raskidu ugovora.

U tom slučaju iznajmljivač može zahtijevati ugovorenu ili uobičajenu cijenu umanjenu za svoje ušteđene troškove. Vrijeme raskida ugovora tada ne igra ulogu.

Čak i ako je gost na primjer  šest mjeseci prije dolaska otkaže ugovor o smještaju, i dalje je dužan platiti ugovorenu ili uobičajenu najamninu ili predujam.

Iznajmljivač mora tada gostu odobriti popust i obračunati samo za svoje troškove.

Zakonodavac označuje paušalnu vrijednost troškova, za prenoćenje i iznajmljivanje apartmana ili kuća za odmor sa 30% od ukupne cijene smještaja, za prihvatljivo

Domaćin je, međutim dužan, iznajmiti rezervirani smještaj nekom drugome, kako bi nanijeta šteta bila što je moguće manja.

Mnogi iznajmljivači smještaja koriste paušalne naknade u svojim odredbama i uvjetima.

Uvjeti za otkazivanje reguliraju visinu otkaznih troškova, ovisno o datumu otkaza.

To je dobrovoljno - za gosta obično povoljanije pravilo na koje iznajmljivač nije obavezan i koje stranke moraju izričito dogovoriti.

Prilikom izvršene rezervacije gost je dužan, u od iznajmljivača postavljenom roku, uplatiti traženi predujam.

Ukoliko gost ne dođe, ili otkaže rezervaciju, iznajmljivač ima pravo zadržati iznos kao naknadu za odustajanje od ugovora. 

Iz sklopljenog ugovora, nema samo gost obaveze prema iznajmljivaču.

Iznajmljivač je dužan pružiti gostu, iz ugovora pripremljen smještaj. Ne može li to učiniti, npr. radi prezauzetosti, morat će gostu platiti odštetu. Bude li gost u tom slučaju morao rezervirati drugi, skuplji smještaj, može od iznajmljivača tražiti da mu taj plati razliku.