Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

 

Allgemeine Nutzungsbedingungen von adria-booking.net zum Vermieter

 

1. Geltungsbereich

 1. Die nachfolgenden Bedingungen sind Grundlage aller Verträge mit www.adria-booking.net Friedrich-Engels-Bogen 13, 81375 München, Deutschland (Anbieter), im Geschäftsverkehr mit Unternehmern (Vermietern).
 2. Sie gelten in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung ergänzend zu geltendem Recht für die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte zwischen dem Anbieter und dem Vermieter, auch wenn sie nicht neu ausdrücklich vereinbart werden.
 3. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vermieters werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausschließlich schriftlich zu.

2. Vertrag

 1. Gegenstand des Vertrages sind Werbeflächen im Online-Portal www.adria-booking.net zur Anmietung von Ferienunterkünften, einschließlich der Kontaktvermittlung zwischen Vermieter und potentiellen Gästen, sowie die mögliche Bewerbung von Angeboten.
 2. Vertragsgegenstand ist nicht die Vermittlung der Vermietung von Gebäuden. Insbesondere wird der Anbieter nicht Vertragspartner des Vertragsverhältnisses zwischen dem Vermieter und den Gästen.

3. Vertragsschluss

 1. Wenn der Apartment-Mieter seine Einrichtungen auf der Plattform www.adria-booking.net einrichten möchte, kann er auf www.adria-booking.net kostenlos ein Benutzerkonto (Registrierung) unter Angabe eines Benutzernamens und Passworts erstellen. Anmelden kann sich jede voll geschäftsfähige natürliche Person.
 2. Bewirbt sich eine natürliche Person für das Unternehmen, erklärt sie, dass sie die vertretungsberechtigte Person des Unternehmens ist.
 3. Das Aufgeben von Inseraten für Privatwohnungen ist kostenlos und es kommt kein gesonderter Vertrag zustande, es verpflichtet den Vermieter nicht zwangsläufig Gäste aufzunehmen etc. Die Gebühr wird nur im Falle einer angenommenen Reservierung entrichtet.
 4. Bei der Schaltung einer kostenpflichtigen Anzeige (für Hotels, Campingplätze etc.) kommt zwischen den Parteien ein Werbevertrag zustande. Der Vertrag kommt durch die Freigabe und Veröffentlichung der Anzeige im vorgeschriebenen Verfahren zur Schaltung und Zahlung des entsprechenden Entgelts zustande.
 5. Die Zahlung kann per Banküberweisung oder per PayPal erfolgen. Alle anfallenden Kosten für die Zahlung von Bankgebühren gehen zu Lasten des Mieters.

4. Nutzungsbedingungen

 1. Jeder Mieter erhält bei der Registrierung sein Benutzerprofil, in dem er alle Daten hinterlegen kann und in dem alle angebotenen Unterkünfte angezeigt werden (geschlossenes Benutzerfeld). 
 2. Im geschlossenen Benutzerbereich stehen dem Vermieter verschiedene Verwaltungsfunktionen zur Verfügung, zum Beispiel:

- Belegungskalender

- die Möglichkeit, die Preise von Objekten einzugeben

- Rechnungsformular usw.

 

5. Anzeigen

 1. Jeder Vermieter, der Eigentümer einer Einrichtung ist und unsere Bedingungen für die Platzierung von Einrichtungen erfüllt, kann seine Einrichtung auf dem Portal einstellen.
 2. Pro Anzeige kann eine unbegrenzte Anzahl von Bildern platziert werden. Alle Anzeigen auf dem Portal www.adria-booking.net werden in der Suchmaschine mit einem Bild in einer Kurzbeschreibung angezeigt, die mit der vollständigen Anzeige verlinkt ist.
 3. Kurzbeschreibungen werden in der Suchmaschine nach www.adria-booking.net Kriterien sortiert und angezeigt. Gäste können die Kriterien auswählen, nach denen die Anzeigen angezeigt werden.
 4. Anzeigen auf www.adria-booking.net sind mit Google-Map verbunden. Der Mieter verpflichtet sich, im geschlossenen Benutzerfeld die Adresse der Objekte einzugeben und die Richtigkeit der Adresse zu bestätigen, damit die Verbindung mit Google-Map erfolgen kann.

6. Trajanje i otkaz ugovora

 1. Ugovor se sklapa za razdoblje od 12 mjeseci, ukoliko ponudioc u ponudi nije naveo ništa drugo. Rok trajanja se produžuje automatski za dalmih 12 mjeseci, ukoliko se ne otkaže najmanje šest tjedana prije isteka.
 2. U slučaju da iznajmljivač kupi oglas, ali ga ne postavi u potpunosti (npr. samo 3 mjeseca), nemože tražiti povratak uplaćene naknade.
 3. Pravo izvanrednog otkaza stranaka ovime nisu pogođeni.
 4. Ukoliko jedna od stranaka, obično ili izvanredno otkaže sklopljen ugovor, to ne utječe na obvezu plaćanja ugovorene naknade. Povrat novca neće se održati.
 5. Ukoliko iznajmljivač, unatoč ugovornog ponašanja ponudioca, ne iskoristi njegovog prava na zaslonu prostora predviđenog od strane ponudioca, on je ipak dužan isplatiti ugovorenu naknadu. Povrat novca neće se održati.

7. Prava i obveze ponudioca

 1. .Ponudioc će omogućiti pristup prostoru za pohranu u online portal  www.adria-booking.net  i Portal oglašavanjem na stranicama podružnica ili povezanih podružnica  reklamirati. Da bi iznajmljivač mogao oglašavati svoje objekte, ponudioc će mu pružiti online obrazac u kojemu može prilagoditi svoje slike i tekstove.  
 2. Ponudioc će popunjenei podatke koje mu je iznajmljivač dostupio, pohraniti što prije u svojoj bazi podataka i objaviti ih na online portalu  www.adria-booking.net . U vrijeme povećane potražnje, moguće je da se objave oglasa oduže.
 3. Ponudioc ima pravo promijeniti dizajn web stranice i opseg funkcija na njemu, ako bi to, iz valjanih razloga bilo potrebno, pod uvjetom da izmjenom, njihova svrha, funkcija ili nakon zaključenja postojeći omjer ekvivalencije nisu pogođeni, i ako je razumno za potrebno očuvanje interesa ponudioca i zahtijeva iznajmljivača. Valjani razlozi su tehnički ili pravni razvoj. Ostale promjene će se provesti samo uz suglasnost iznajmljivača.
 4. Ponudioc će se potruditi, njemu dostavljene slike, u ponudi navjernije moguće prikazati. Međutim, iznajmljivač je svjestan, da može biti odstupanja od izvorne slike skeniranjem digitalne slike i postavke svakog zaslona.
 5. Ponudioc nastoji zadržati portal na najnovijem stanju tehnike. Za to je ponekad potrebno održavanje, koje može prouzrokovati ograničenja na stranici. Ponudioc će to, ako je moguće unaprijed objaviti, i obavljati radove u razdoblju u kojem su interesi iznajmljivača najmanje pogođeni.
 6. Ponudioc također nudi obrazac za upit, da bi iznajmljivači i gosti mogli stupiti u kontakt. Ponudioc se trudi to ponuditi u sigurnom obliku. Iznajmljivač je, međutim, svjestan da se zbog stanja tehnike ne može isključiti da netko treći zlouporablja sustav i čita ili presretne poruke koje nisu namijenjene njima.
 7. Ponudioc u osnovi ne provodi provjere identiteta. Ukoliko se pojavi sumnja - posebice putem dojave gostiju - da su pohranjeni podaci o vlasniku lažni, on ima pravo na provjeru identiteta.
 8. Ponudioc udovoljava zahtjevima zakona o zaštiti podataka. Iznajmljivač se ovime suglašuje s prijenosom njegovih kontakt podataka, a posebno njegov telefonski broj, gostima. Daljnje pojedinosti se mogu naći u Izjavi o privatnosti.

8. Autorsko pravo

 1. Isključiva prava za stranice  www.adria-booking.net  posjeduje  www.adria-booking.net  Preuzimanje stranice - u cijelosti ili djelomično kroz preuzimanje teksta, grafike ili dizajna - nije dopušteno.  
 2. Iznajmljivaču je dopušteno, za dokumentaciju sklapanja ugovora, prikaz ili ispis pojedinačnih stranica. U odgovarajućoj datoteci ili na pojedinačnom izrazu mora biti postavljena, dobro čitljiva obavijest "© 2013  www.adria-booking.net  - All Rights Reserved”.

9. Prava i obveze iznajmljivača, dizajn ponude

 1. Iznajmljivačje dužanu registraciji predati točne podatke o svom osobnom identitetu, ponuđenim objektima i informacijama o plaćanju i ponuditi samo one objekte o kojima on može raspolagati.  
 2. Obrasci koje je ponudioc dostavio, mogu se koristiti samo u namjeravanom opsegu. Konkretno, iznajmljivaču nije dopuštenou jednom oglasu nuditi više smještaja ili oglas promijeniti tako da oglas uključuje i drugi oglas, ako on nije uplatio odgovarajuće dopunske opcije.
 3. Iznajmljivač je suglasan, sve podatke, a posebno sve informacije u vezi sa objektima, potpuno i točno reproducirati  i pod uvjetom da slijedi prijevod, pažljivo i točno prevesti i postaviti ponudu u skladu sa smjernicama za slobodne tekstove.

Nije dozvoljeno objaviti podatke koji predstavljaju zabludu naznake o podrijetlu ili izjave ili sadrže ili se prikrilo podrijetlo informacija.

 1. Iznajmljivač je dužan pridržavati se zakonskih obveza informacija, osobito obveza za identifikaciju ponudioca prema § 5 TMG i, ako je iznajmljivač kvalificiran kao Touroperator, zahtjevima prema informacijama Pravilnika BGB-a.
 2. Iznajmljivač je dužan držati login-podatke svog korisničkog profila u tajnosti i ne smije ga otkriti nikome. Ove podatke provider - osim prijave na  www.adria-booking.net  stranici - nikad neće tražiti od iznajmljivača. Ako iznajmljivač bude kontaktiran od strane treće osobe, i zamoljen da oda podatke, podaci nesmiju biti dati, nego odmah obavijestiti ponudioca o toj činjenici. Ukoliko iznajmljivač ustanovi da je njegov korisnički profil zloupotrebljavan od neovlaštene treće strane, dužan je tu činjenicu odmah prijaviti ponudiocu i promijeniti svoje korisničko ime i lozinku.
 3. Nadalje se iznajmljivač obavezujeda pridržavanja zahtjeva iz zakona o zaštiti podataka, osobito u skladu sa zakonskim obvezama prema stanarima, ispunjavati propisane uvjete za prikupljanje, pohranjivanje i korištenje podataka.
 4. Zabranjeno je zlostavljati e-mail sustav ponudioca. E-mailovi - čak i sa preporukama stranice pomoću "Preporučiteovu stranicu" može biti poslana samo uz suglasnost primatelja.
 5. Iznajmljivač je dužan prije postavljanja, provjeriti svoje citate na zakonitosti, to jest, osobito povrede prava tržišnog natjecanja, zaštitnog znaka ili druge zaštite, kao i osobnih prava trećih osoba.
 6. Iznajmljivač je dužan platiti porez na sve prihode od iznajmljivanja.
 7. Ako je iznajmljivač stanovnik u drugim zemljama EU-a i on želi da se račun izdaje bez PDV-a, dužan je ponudiocu dostaviti svoj PDV registarski broj. U ovom slučaju, iznajmljivač je dužan platiti porez na promet u svojoj zemlji.
 8. Ponudioc može prenijeti svoja prava i obveze iz ovog ugovora u cijelosti ili djelomice, na treću osobu. O tome će ponudioc obavijestiti iznajmljivača mjesec dana unaprijed. U ovom slučaju, iznajmljivačima pravo raskinuti ugovor.

10. Prava na uporabu sadržaja

 1. Iznajmljivač izjavljuje da je nositelj prava, na korištenje dopuštenog sadržaj (teksta i slika), uključujući i pravo na podlicenciranje; posebice izjašnjuje, da posjeduje potrebne suglasnosti ljudi na fotografiji (model release) ili vlasnika objekata (release nekretnine).
 2. Ukoliko sadržaj ponude iznajmljivača sadrži zaštitne znakove, on objašnjava da je ovlašten za korištenje, uključujući i pravo na podlicenciranje.
 3. Slanjem sadržaja ponudiocu on pristaje na korištenje od strane ponudioca za vlastite potrebe, kao što su oglašavanje, banneri i sl., te se slaže na objavu ponude u bilo kojem obliku .

11. Oslobađanje odgovornosti

 1. Dođe li, kroz sadržaj iznajmljivača (posebno u uređenju ponude i za uporabu postavljenog teksta i slika), ili akcije iznajmljivača (posebno pošiljke e-maila trećim osobama), do povrede prava trećih osoba, tada iznajmljivač, već sada, oslobađa ponudioca od zahtjeva trećih.

12. Zabranjeno korištenje

Zabranjeno je :

 • koristiti sadržaj stranice  www.adria-booking.net  uključujući i na stranici objavljenu bazu podataka, u bilo kojem obliku, putem automatiziranih alata ili ručnog procesa,

Konkretno, stranice se nesmiju distribuirati, reproducirati, uređivati, prevoditi ili ih činiti javno dostupnim, rastavljati, ili ustupjlati pravo na korištenje.

 • nadzirati sadržaj stranice  www.adria-booking.net  putem robota, pauka ili drugih automatiziranih alata ili ručnih procesa
 • koristiti stranicu za druge usluge (primjerice za slanje neželjene poruke) nego za ponudu i / ili u potrazi za iznajmljivanje objekata
 • sadržaj ili programe koji mogu oštetiti sustav zbog svoje veličine i prirode portala, prenijeti ili poslati ih na stranicu ili za korištenje, koa i korištenje uređaja koji mogu sadržavati zlonamjerne programe ili sadržaj
 • na stranici  www.adria-booking.net  objaviti sadržaj koji predstavlja ili poziva na kršenje kaznenih ili drugih zakona, posebice pravo na privatnost
 • korištenje stranice  www.adria-booking.net  na način ili pristup, koji može utjecati na računalnom sustavu ili na mreži.

13. Pravo na blokiraje i brisanje ponuda

 

Ako je iznajmljivač u zakašnjenju sa plaćanjem pristojbe ili treća osoba postavi zahtjev za sudsku zabranu radi zaštitnih znakova, autorskih prava, nelojalne konkurencije ili općih prava, a iznajmljivač ne prikaže dokaze da ima pravo na objavu sadržaja​​, ponudioc ima pravo na raskid usluge, privremeno ili trajno, ili na brisanje oglasa.

 

14. Odustajanje od ugovora

 

Ukoliko ponudioc dozna da su, u okviru ponude, od strane iznajmljivača dostavljeni podaci o negovoj osobi ili o objektima koje postavlja, lažni, posebice ako iznajmljivač oglašava objekte za koje nije ovlašten, ponudioc će raskinuti ugovor.

 

15. Obaveza za naknadu štete

 

Ukoliko kroz, od iznajmljivača prenešenim sadržajem i programom, dođe do oštećenja ili greške na objektima ponudioca, uključujući i oštećenja, pogreške ili propuste u sustavu ili bazi podataka, iznajmljivač je dužan nadoknaditi ponudiocu za nastalu štetu.

 

16. Obavijest

 1. Obavijesti treba poslati putem maila na admin@adria-booking.net, ili poštom na adresu Mladen Sajko, Friedrich-Engels-Bogen 13, 81375 München, Deutschland
 2. Obavijesti o kršenju autorskih prava moraju sadržavati:
 3.  nositelj isključivog prava na korištenje autorskog djela
 4. uporabu upitnog materijala u ovom obliku niste dozvolili
 • Vašu adresu, broj telefona i e-mail adresu
 • detalje spornog sadržaja (prikaz slike ili tekst), uključujući link na stranicu
 • potpisana izjava iz koje je vidljivo da je pošiljaoc:

17. Ograničenje odgovornosti

 1. Ponudioc nije odgovoran zbog kršenja dužnosti radi nemarnosti, ukoliko one ne utječu na ugovorne obveze, štete koje proizlaze iz oštete zivota, tijela ili zdravlja ili potraživanja prema Zakonu o odgovornosti za proizvod.Isto vrijedi i za kršenje agenata iznajmljivača.  
 2. U slučaju teže povrede dužnosti, iznajmljivač je odgovoran samo do iznosa predvidljive štete, koja je povredom dužnosti trebala bitii spriječena. U slučaju odgovornosti radi lakše nemarnosti prema stavci 1, odgovornost je ograničena na, za tipični ugovor, predvidivu štetu. Ograničenja od odgovornosti primjenjuju se i u korist pravnog zastupnika, izvršnog činovnika ili pomoćnika iznajmljivača.
 3. Bitne ugovorne obveze iznajmljivača u smislu stavka 1. su obveze čije ispunjavanje je potrebno za postizanje cilja Ugovora.

18. Ostalo

 1. Odnosi između stranaka obavljat će se isključivo prema zakonima Republike Njemačke.
 2. Ako su obje strane trgovci, pravne osobe javnog prava ili javno posebnog fonda, mjesto nadležnosi za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora u Münchenu.
 3. Dodatni sporazumi ne postoje u vrijeme kada je ugovor sklopljen.
 4. Nevaljanost jedne ili više odredbi ne utjeće na valjanost ostalih odredbi.